Notícia

Resultat final de la borsa de treball urgent d'auxiliars del servei d'ajuda a domicili

OBERTA TAMBÉ PER A PERSONAL SENSE CAP TITULACIÓ

A l’objecte d’atendre les necessitats sorgides davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, ES CONVOCA BORSA URGENT DE TREBALL PER A PERSONAL AUXILIAR D’AJUDA A DOMICILI aprovada, junt a les seues bases, mitjançant Resolució d’Alcaldia nº2020-0476, de data 27 de març de 2020. 

Per veure les característiques de la borsa i el resultat final, piqueu ací.

Font
: