Notícia

Informació de l'Oficina Comarcal d'Habitatge

/ Imagen de Shahid Abdullah en Pixabay

El RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinaires per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 estableció, entre altres mesures, la possibilitat d'acollir-se a una moratòria hipotecària.

La Mancomunitat de la Ribera Alta compta amb una Oficina Comarcal d’Habitatge per a informar, assessorar i acompanyar els veïns i veïnes dels municipis adherits al servei en qualsevol assumpte relatiu a l’habitatge (arrendaments, lloguer social, compra-venda, subvencions, desnonaments, etc.), tant des d’una vessant jurídica com social.

Durant l’actual període de crisi sanitària, els i les professionals d’aquest servei públic es troben a la disposició e tots els ciutadans i ciutadanes de la Ribera.

Les persones que desitgen fer ús del servei per a rebre assessorament i acompanyament necessari poden posar.se en contacte amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge:

OFICINA COMARCAL D’HABITAGE: 674 20 63 90 (de dilluns a divendres – de 9h a 14 h)

Mancomunitat de la Ribera Alta