Notícia

Comunicat a la ciutadania de l'Ajuntament de Castelló sobre COVID-19

/ Imatge: pixabay.com

L'Ajuntament de Castelló seguint les recomanacions proposades per les autoritats de Salut Pública, amb l'objectiu de protegir tota la ciutadania, amb especial atenció als grups de major vulnerabilitat com les persones majors i col·laborar en la contenció de l'epidèmia a nivell local, ha adoptat les següents mesures per a la prevenció i contenció del COVID-19 o 'coronavirus'.

Abans de passar a detallar les mesures preses volem dir que possiblement poden existir casos a Castelló i que s'estan estudiant i que des de l'ambulatori el personal especialitzat ja ha donat totes les instruccions a les persones que possiblement puguen estar afectades per a tractar, previndre i contindre el COVID-19, el Centre de Salud de Castelló ja ha pres les mesures i protocols recomanades per les autoritats sanitàries.

Molt important, des del Centre de Salut preguem que en el cas de tindre alguna urgència que abans telefoneu al 962 45 72 40 pel tal de gestionar i atendre tot el que es puga la màxima gent possible des de casa.

També és molt important prestar atenció a les recomanacions d'higiene que indiquem ací, així de tractar d'evitar eixir de casa o anar a llocs amb molta gent.

Mesures preses:

Tancament temporal dels centres de majors.

Suspensió de les activitats que es realitzen als centres municipals.

Cancel·lació de totes les activitats organitzades per part de les diferents regidories municipals.

Cancel·lació de totes les activitats esportives i culturals.

Queda suspés el mercat ambulant dels dijous.

Posada en marxa del protocol sanitari en el servei d'ajuda a domicili.

Quant a esdeveniments esportius i culturals previstos al poble, queden ajornats

S'incrementaran els serveis de neteja i els de desinfecció.

Les mesures s'aniran modificant d'acord amb les directrius que es vagen marcant i estaran en permanent revisió i actualització per part d'un gabinet per al seguiment i la prevenció del coronavirus a Castelló.

La intenció amb totes aquestes mesures no és, en cap cas, alçar alarma, sinó adoptar les pautes necessàries per a previndre, aplicant les recomanacions, per a respondre a la responsabilitat individual i col·lectiva realitzada per les diferents administracions sanitàries competents davant aquesta situació, per davant de tot estan les persones.

Font
: