Notícia

Castelló tindrà un centre de dia

/ Imagen de Sabine van Erp en Pixabay

L'Ajuntament de Castelló ha arribat a un acord amb la Generalitat Valenciana per adequar, equipar i després realitzar l'atenció social primària a persones majors mitjançant un conveni de col·laboració amb la Consellera de Serveis Socials.

Ahir dijous 21 de novembre de 2019 l'alcalde de Castelló, Òscar Noguera Alberola es va reunir amb Enric Juan Alcocer, Director General d'Infraestructures de Serveis Socials de la Generalitat Valenciana per a presentar-li el projecte de Centre de Dia que es porta treballant per a Castelló des de fa uns mesos, fruit d'aquesta reunió, arribaren a l'acord, de realitzar un conveni entre l'Ajuntament de Castelló i la Direcció d'Infraestructures, el que supondrà que la Conselleria de Serveis Socials assumirà íntegrament el cost anual del Centre de Dia a més d'autoritzar a l'Ajuntament a què adeqüe i equipe l'antic Severí Torres.

L'alcalde de Castelló, Òscar Noguera Alberola i Enric Juan Alcocer, Director General d'Infraestructures de Serveis Socials de la GVA

El centre de dia s'estima que a finals del 2022 o principis del 2023 estaria funcionant.

El Centre de Dia de Castelló pretén ser un centre especialitzat no residencial dirigit a persones majors amb autonomia reduïda, que presta una atenció especialitzada de caràcter soci-rehabilitador. A aquest centre es realitzaran serveis com l'atenció social sanitària, preventiva i rehabilitadora, valorant de manera integral la situació social i familiar del major.

El centre també donarà suport a la família, perquè aprenguen com afrontar una malaltia crònica o degenerativa, la condícia i la cura personal, a més d'incloure el desdejuni, el dinar i el berenar, adaptant-se a les necessitats nutricionals de cada major. A més a més ja s'està treballant per a tindre transport adaptat des del domicili fins al Centre de Dia.

El Centre de Dia estarà situat a les instal·lacions de l'antic Severí Torres i prestarà els seus serveis de dilluns a divendres. El projecte contempla atendre un contingent total de 60 places i també atendrà a persones majors dels municipis veïns.

Segons Òscar Noguera, "l'envelliment actiu i qualitat de vida és molt important per a nosaltres, aquest conveni de col·laboració suposarà per als nostres majors tindre l'atenció que es mereixen i cal fer aquest esforç perquè és el que demanà la societat castellonera".

Joanjo Puertos

Font
: