Notícia

Subvenció Esportistes Individuals

/ Imatge: pixabay.com

S'ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a la subvenció d'esportistes individuals publicat al BOP número 196 de data 11 d'octubre de 2019. Donant un termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació de les Bases.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 12 d'octubre fins el 26 d'octubre.

S'adjunten bases, model de sol·licitud i anunci publicat al BOPV. 

Bases subvencions per a esportistes individuals

Model de sol·licitud

Publicació BOP Convocatòria Esportistes Individuals