Notícia

Borses de treball temporal de la Mancomunitat de la Ribera Alta

/ Imagen de rawpixel en Pixabay

La Mancomunitat de la Ribera Alta ha posat en marxa 3 processos selectius per a la formació de les següents borses de treball temporal:

Una "borsa de psicologia/pedagogia", altra "borsa de tècnics/ques jurídics/ques i/o TAG" i altra "borsa d'administratius/ves" de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció és fins al 30 d'octubre de 2019.

Els drets d'examen a satisfer per a participar en el procés estan previstes en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels drets d'examen d'aquesta Mancomunitat (publicada en el BOP de València de data 19 de setembre de 2016).

Les bases específiques reguladores de la convocatòria i del procés de selecció estan a la disposició dels/de les interessats/des en la pàgina web de la Mancomunitat: www.manra.org.

Mancomunitat de la Ribera Alta

Font
:

Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu