Notícia

Programa de turisme de l'Imserso 2019-2020

/ Imagen de Linus Schütz en Pixabay

Requisits per a accedir al programa de turisme de l'Imserso

1.- Ser pensionista de jubilació del sistema públic espanyol de pensions.

2.- Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys d'edat.

3.- Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb 60 anys complits o més anys d'edat.

4.- Ser titular o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social, amb seixanta-cinc anys complits o més anys d'edat.

5.- Ser emigrant retornat a Espanya i pensionista del Sistema públic de la Seguretat Social del país del qual ha retornat.

Sol·licitud i termini de presentació

Termini de presentació de sol·licituds d'altes noves temporada 2019-2020: del 25 de juny al 10 de juliol de 2019, tots dos inclusivament.

Renovació de dades temporada 2019-2020, si aquestes dades no són correctes o han canviat: fins el 10 de juliol de 2019.

El termini de presentació de sol·licituds del programa de turisme de l'Imserso per a la temporada 2019/20 serà des del dimarts 25 de juny de 2019 fins al dimecres 10 de juliol de 2019, tots dos inclusivament.

Si la passada temporada estava acreditat per a viatjar, no és necessari que emplene nova sol·licitud, ja que l'Imserso li remetrà un imprés en el qual figuren les dades personals i de preferència de modalitat de viatge, i que hauran de remetre a l'Imserso només en el cas que es vulga modificar algunes d'aquestes dades en un termini que finalitza el 10 de juliol de 2019.

Si per contra accedeix per primera vegada al programa de turisme de l'Imserso, haurà de formalitzar la sol·licitud.

Informació i descàrrega de la sol·licitud en: http://www.imserso.es/imserso_01

Regidoria de Benestar Social