Notícia

Últims dies per presentar fotos al I Concurs de fotografia de l'ACC

I Concurs de fotografia de l'ACC 'Comerç local i l'estiu a Castelló'

Aficionats a la fotografia, estudiants d'Audiovisuals, instagramers i veïns i veïnes de Castelló  ara teniu l'oportunitat de participar en el I Concurs de fotografia que organitza l'ACC amb el patrocini de l'Ajuntament de Castelló, a més a més guanyar un dels 3 premis que l'ACC lliurarà als 1r. 2n. i 3r. classificats.  

Fins el pròxim 28 de juliol de 2019, tots els que desitgen participar poden enviar les seues fotografies a l'email info@lanoria.eu, ací baix trobareu les bases amb tots el detalls per a participar. El jurat que farà la selecció està compost per membres de l'ACC.

Amb el tema 'Comerç local i l'estiu a Castelló', l'ACC vol promoure el comerç local així com el coneixement, la divulgació, bellesa i l'interés turístic i cultural dels racons de Castelló, amb el suport del consistori.

BASES PER AL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CASTELLÓ

Concurs Campanya d'Estiu 2019

Tema: Comerç local i l'estiu a Castelló

1. Participants.-

Podran concórrer a aquest certamen fotogràfic totes les persones que ho desitgen, sempre que els seus treballs s'ajusten a les bases.

2. Temàtica.-

Comerç local i l'estiu a Castelló

3. Característiques de les fotografies.-

Les imatges hauran de ser necessàriament originals, inèdites i realitzades entre el 25 de maig i el 28 de juliol de 2019.

Les imatges podran ser en color o blanc i negre. Les fotografies es presentaran en format digital .jpg, enviant-les al correu electrònic info@lanoria.eu.

La grandària mínima de les fotografies originals ha de ser 2048px corresponent aquesta grandària a la part d'alt o d'amplària de la imatge fotogràfica .

Cada participant podrà presentar fins un màxim de tres fotografies. El contingut de les mateixes necessàriament estarà relacionat amb el tema del concurs.

Les fotografies hauran de ser propietat de l'autor que les presente al certamen.

4.- Forma de presentació i enviament.-

En cada fotografia es farà constar el pseudònim triat pel participant, el títol de l'obra i el número de fotografia (en cas de presentar més d'una). En el correu enviat amb les fotografies es remetran les següents dades.

Nom i cognoms de l'autor

Número de DNI del participant

Domicili i telèfon de contacte

Correu electrònic dels participants (e-mail)

El fet de participar en aquest concurs, l'autor de les fotografies autoritza l'exhibició i publicació de les mateixes en l'exposició i edicions que tinguen lloc amb motiu del mateix.

5.- Lloc de lliurament i data de presentació.-

Les fotografies podran ser presentades mitjançant correu electrònic a info@lanoria.eu.

La data límit de presentació serà el dia 28 de juliol de 2019.

6.- Jurat.-

El jurat serà membres de la Junta de l'ACC. El Jurat es reserva el dret de la interpretació de les bases del present concurs i de resolució dels casos no contemplats, d'acord amb el seu millor criteri.

La fallada del jurat es farà pública el dia 29 de juliol de 2019 i serà inapel·lable.

Es donarà publicitat de les fotos elegides mitjançant comunicació electrònica o telefònica als participants premiats. El Jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis que s'estableixen en l'apartat següent si els treballs presentats no reuniren, al seu criteri, els mèrits suficients.

7.- Premis.- S'estableixen els següents premis:

Primer Premi: 50 euros i diploma.

Segon Premi: 30 euros i diploma.

Tercer Premi: 20 euros i diploma.

No podran recaure dos premis en un mateix participant.

El lliurament de premis es realitzarà en un acte públic el dia 29 de juliol de 2019.

Les obres premiades passaran a ser propietat de l'Associació de Comerciants de Castelló, que es reserva tots els drets sobre les mateixes i podrà utilitzar-les posteriorment amb finalitats culturals, artístiques o publicitàries, citant sempre el nom de l'autor; atenint-se, en tot cas, al que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual.

Els autors premiats es comprometen a recollir els premis en l'acte que es realitzarà el dia 29 de juliol de 2019. En el cas excepcional de no poder assistir a l'acte, el premiat podrà nomenar una persona en el seu lloc per a recollir el premi.

8.- Observacions.-

L'organització tindrà una cura estricta en la manipulació de les fotografies rebudes, però declina qualsevol responsabilitat per pèrdua o no recepció durant el seu enviament. Totes les fotografies presentades hauran d'estar lliures de drets a tercers. Totes aquelles fotografies que no complisquen algun dels requisits establerts en les presents bases quedaran desqualificades.

La mera participació en aquest concurs implica la total acceptació de les seues bases reguladores.

Associació de Comerciants de Castelló