Notícia

Canvis en la distribució de locals electorals per a les pròximes eleccions

L'Ajuntament de Castelló vol informar sobre els canvis en la distribució de locals electorals de cara als pròxims comicis.

Aquesta reorganització sols afecta als ciutadans de dos sectors que veuran modificat el seu lloc de vot de cara a la pròximes cites amb les urnes, el primer lloc serà els del sector 001 que abans exercien el seu vot al Col·legi Sant Domènech i ara passaran a votar al Centre Ocupacional 'El Castellet' degut a què el Centre Ocupacional disposa de millor accesibilitat i és un local municipal. El segon lloc que es modifica són el votants del sector 003 que abans votaven a l'ajuntament i fins que les obres estiguen acabades passaran a exercir el seu vot a la Cambra Agrària situada al carrer Remigio Sanchis.

Els sectors 002 de l'Obrera i el 004 de l'Ermita continua com abans.

Preguem a la ciutadania amb dret a vot que comproven on se situa el seu local electoral per a evitar sorpreses d'última hora. A més de la informació que estem traslladant sobre els canvis d'ubicació, convé que totes i tots revisem la targeta censal per a exercir aquest dret fonamental amb totes les garanties.

Font
: