Notícia

La 'Finestra única' un servei a l'abast de la ciutadania castellonera

/ Fotos: Joanjo Puertos

La 'Finestreta Única' és una eina per a la ciutadania, ja que en aquesta es pot trobar tota la informació necessària per a poder realitzar, des del nostre Ajuntament, tràmits i gestions pertanyents a altres Administracions Públiques, ja siguen locals, autonòmiques o estatals (excepte Administració de Justícia).

Amb la 'Finestreta Única' de l'Ajuntament de Castelló podeu agilitar els procediments mitjançant presentació de sol·licituds, enviament de documentació, pagaments, etc. computant la data d'aquests documents, a efecte de terminis, des del moment del registre d'entrada en aquesta 'Finestreta Única'. Això suposa un estalvi tant de temps com de diners, ja que evita que els ciutadans s'hagen de desplaçar a altres llocs.

La 'Finestreta Única' consisteix en la possibilitat que té qualsevol persona per a presentar a l'Ajuntament de Castelló sol·licituds, documents i comunicacions que vagen dirigits als òrgans de l'Administració de l'Estat i de l'Administració de la Generalitat Valenciana, o a les entitats de dret públic vinculades o dependents d'aquelles, amb independència de la seua localització territorial, així com als municipis situats a la Comunitat Valenciana.

No obstant, volem aclarir que el Conveni no habilita la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions dirigits en tots els òrgans, entitats, institucions i administracions, per a realitzar una consulta podeu contactar al telèfon 96 245 0100 extensió 4100 i preguntar.

Joanjo Puertos

Font
: