Notícia

Nou pla renove de finestres i calderes 2019

La Generalitat Valenciana ha engegat el Pla RENOVE 2019 que contempla subvencions per a actuacions en els habitatges de la Comunitat Valenciana dirigides a l'adequada conservació de l'immoble, la millora de la seua qualitat, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat. Emmarcats en aquest Pla, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), posa a la disposició del ciutadà durant l'any 2019 un Pla Renove de Calderes Domèstiques i un Pla Renove de Finestres, que permetrà promoure l'estalvi energètic en els nostres habitatges, mitjançant la concessió d'un incentiu econòmic per a la substitució de calderes de baixa eficiència per altres de condensació, més un descompte per part de l'instal·lador adherit, i de fins a 75 €/m2 més un descompte de 15 €/m2 de l'instal·lador adherit per a la renovació de finestres per altres noves amb aïllament tèrmic reforçat, amb envidraments baix emissius i fusteries metàl·liques amb trencament de pont tèrmic, PVC o fusta.

Els ciutadans interessats a sol·licitar aquesta ajuda hauran de posar-se en contacte amb un instal·lador/comerç adherit al Pla que s'encarregarà de tramitar en el seu nom la sol·licitud d'ajudes.

Per al desenvolupament d'aquests plans, l’IVACE ha engegat una oficina de campanya per a atenció al ciutadà, que li proporcionarà tota la informació necessària per a la tramitació de les ajudes, a través d'aquesta pàgina web i del telèfon i mail de l'oficina:

Telèfon d'informació: 900 834 959 - info_renove@gva.es - http://www.aven.gva.es/ca/

Resolucions de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

IVACE: Plans renove Calderes i Aerotèrmia 2019

IVACE: Plans renove Finestres

SUBVENCIONS I BEQUES

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2019, de la presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, amb càrrec al Fons de Promoció previst en el marc del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019.