Notícia

Convocatòria Termalisme Valencià 2019

/ Imatge: pixabay.com

"Requisits:

a) Persones de 65 anys o més.

b) Persones de 60 anys o més, pensionistes del Sistema de Seguretat Social o de classes passives.

c) Persones de 60 anys o més que tinguen una discapacitat igual o superior al 33 %. En el cas que aquestes persones necessiten l’ajuda d’una acompanyant, serà necessari un grau igual o superior al 65 %.

d) Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, majors de 50 anys.

e) També podran participar en el programa els fills/les filles dels beneficiaris, sempre que siguen discapacitats en un grau igual o superior al 33 %, siga impossible que queden a cura d’altres persones i depenguen dels seus pares per al seua desenvolupament en la vida diària.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 d'octubre 2019.

Informació i sol·licituds:

- http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1177

- Serveis Socials Generals.

Presentació de sol·licituds:

- Registre General de l'Ajuntament.

- Es pot tramitar telemàticament amb certificat digital en:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1177

Departament de Serveis Socials
Regidoria de Benestar Social, Dona, Majors i Polítiques d'Igualtat