Notícia

Comunicat de la regidoria de Medi Natural als titular de bancals de caquiers

/ Foto: Joanjo Puertos

L'Ajuntament de Castelló subministrarà als titulars  de bancals de caquiers, ubicats al seu terme municipal, rolls de malla de plàstic, en quantitats proporcionals a la superfície dels seus cultius, per tal de facilitar l'eliminació de les fulles dels caquiers, estalviant els danys, perjudicis i molèsties  que provoquen als cultius circumdants, a les infraestructures del medi agrícola (canonades de reg, sèquies i camins ) i a les plantacions de caquiers (en prevenció de la propagació del fong Mycoesphaerela nawae).,

Així, a més de contribuir a millorar la salubritat fitosanitària del camp, facilitem el compliment del que diu "l'Ordenança Reguladora del Medi Agrícola" d'aquesta localitat  (BOP de Valencia del 21/02/2017) en el tercer paràgraf de  l'apartat 4 el seu article 3r, sobre l'obligatorietat d'eliminar les fulles dels caquiers.

Per la qual cosa

Des de la Regidoria  de Medi Natural

Convoquem al Magatzem de la Cambra Agrària (C/ Remigio Sanchis, 23), des de les 19 hores fins les 20:30 h del proper dimarts (13 de novembre) i en els dies següents als titulars de les parcel·les dels següents polígons del terme.

Dimarts, 13 de novembre:        Titulars dels Polígons 1, 2, i 3.

Dimecres, 14 de novembre:      Titulars dels Polígons  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

Dijous, 15 de novembre:           Titulars dels Polígons 12, 13, 14, 15 i 16.

Divendres, 16 de novembre:     Titulars dels Polígons  17, 18, 19, 20, 21 i 22.

Dilluns, 19 de novembre:          Titulars que no pogueren passar en el seu dia.

Lluís Piqueras i Quiles
Regidor del Medi Natural
Ajuntament de Castelló