Notícia

Curs de mediació a l'IES Vicente Gandia

Des de fa molt de temps la Mediació és una ferramenta bàsica en la resolució de conflictes a l'institut. La mediació és un intent de treballar amb l'altre i no contra l'altre, a la recerca d'una via pacífica i equitativa per a afrontar els conflictes, en un entorn de creixement, d'acceptació, d'aprenentatge i de respecte mutu.

La mediació té per objectiu educar la convivència.

Consistix en un procés voluntari, flexible i participatiu de resolució pacífica de conflictes, en el qual dos parts enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial, el mediador, per a arribar a un acord satisfactori.

Amb la finalitat de formar les persones que després realitzaran les sessions de mediació ha començat, el 30 d’octubre el VII CURS DE FORMACIÓ DE MEDIADORS ESCOLARS a l’IES "Vicente Gandia" amb 25 participants, incloent famílies, alumnes i professorat. Durant sis sessions teòrico-pràctiques s’abordarà el tema de com ajudar a resoldre conflictes, la qual cosa és útil no sols per a l’àmbit escolar sinó també per al familiar i social en general. Els participants, els quals han valorat molt positivament aquesta primera sessió, podran accedir a formar part de l’equip de mediació de l’institut.

IES Vicente Gandia