Notícia

Es convoca un concurs per a l’adquisició d’habitatges per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat

Des de l’Ajuntament de Castelló es vol donar a conèixer que La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat el concurs per a l’adquisició d’habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana i entre ells está Castelló, la finalitat és incorporar habitatges al parc públic de la Generalitat i destinar-les a lloguer social. Així ho ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV.

Tots els que estiguen interessats en vendre la seu vivenda a la Generalitat podeu informar-vos en la web www.comprahabitatge.gva.es, d’aquest concurs públic. També s’ha destinat un telèfon 96 120 83 60 per a donar informació sobre aquest concurs que té una durada per a la presentació d’ofertes de 30 dies, comptats a partir de l’endemà en el qual aparega en el DOGV. El pressupost destinat a aquest concurs és d’11.246.986 euros.

Per a l’adjudicació es tindrà en compte la necessitat i demanda existent, la tipologia i característiques de l’habitatge, la ubicació al municipi, la caracterització de l’oferent, la taxació pericial i l’oferta econòmica, també hauran d’estar situats amb municipis de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en edificis amb tipologia plurifamiliar, en sòl urbà i que no estiguen fora d’ordenació.

A aquest concurs podran optar persones naturals o jurídiques propietaris o titulars del domini dels habitatges que reunisquen les condicions requerides.

Més informació ací. dogv.gva.es/datos/2018.pdf