Notícia

Segueix el ple en directe el proper divendres 20 de maig

L'Ajuntament de Castelló retransmet el ple aquest proper divendres a les 21.30h. des del canal Youtube.

El regidor de Noves Tecnologies  Lluís Ferrando, va presentar farà un mesos un nou servei que persegueix “millorar la comunicació amb la ciutadania i la transparència en la gestió”, i que permetrà “portar els plens a les cases dels veïns sense cap cost per al consistori, ja que es farà a través de Youtube”.

Amb açò, les castelloneres i castelloners no es perdran res del que esdevinga en les sessions, encara que estiguen en l'altra part del món, sempre que compten amb una connexió a internet i un ordinador, un mòbil o una tauleta electrònica. Els interessats seran testimonis dels acords i tampoc es perdran els debats entre els grups municipals, d'aquesta manera, els espectadors podran decidir quina de les parts té raó.


Tècnica - L'emissió dels plens utilitzarà el servei gratuït d’streaming de la xarxa social de vídeos Youtube, “la plataforma de major abast i accessibilitat, per a garantir que arriben a la màxima població possible i a través de qualsevol tipus de dispositiu amb alta qualitat d'imatge”.

Per a seguir els plens sols haurà d’entrar en aquesta web www.elmiragall.org  en el moment que es realitze el plenari i des d’ací podrà visualitzar el plenari en directe.

Aquesta iniciativa se suma a la presència que cada vegada més vol tindre l’ajuntament en les xarxes socials amb perfils institucionals en Facebook, Twitter, Google+ i la xarxa de fotografies Flickr, que suposen ja un percentatge important de les moltes visites mensuals que rep la pàgina web www.elmiragall.org.
 
Sessió de Ple Ordinari de l'Ajuntament del proper 20 de maig
 
ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació esborrany actes de les sessions anteriors (15 de gener i 22 de març de 2016).
2.- Dació de compte Resolucions d'alcaldia.
3.- Informació de les regidories.
4.- Modificacions annex personal 2016:
* COM El Castellet: modificació nova plaça Auxiliar, per una de Monitor.
* Modificació denominació plaça TAG finestra única, com Tresorer, i ratificació del nomenament.
5.- Liquidació 2015: donar compte del resultat de la liquidació, i de l'informe d'estabilitat pressupostària.
6.- Ordenança específica: bases reguladores subvencions esportistes individuals
7.- Donar compte de l´execució trimestral 1r trimestre 2016
8.- Donar compte del PMP 1r trimestre 2016.
9.- Donar compte de la morositat 1r trimestre 2016.
10.-Mocions.
11.-Torn obert de paraula: precs i preguntes.
 
l'Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola
 
Font
: