Notícia

Selecció professor/a d'especialitat Agricultura Ecològica

/ Imatge: pixabay.com

S'obri termini de presentació d'instàncies per a cobrir possibles baixes del lloc de professor/a de l'especialitat AGRICULTURA ECOLÒGICA AGAU0108 per al Taller Castelló T'Avala.

Es podran presentar les instàncies des del 6 de setembre fins al 12 de setembre.

S'adjunta:

- Comunicació de nova selecció d'oferta

- Annex I personal (cal aclarir que sols es convoca el lloc de professor/a especialitat Agricultura Ecològica AGAU0108)

- Model de sol·licitud

- Bases de personal docent

- Annex autobaremació

PDF iconComunicació de nova selecció d'oferta

PDF iconAnnex I Personal

PDF iconAnnex II Model de sol·licitud

PDF iconBases de personal docent

PDF iconAnnex III Autobaremació