Notícia

Licitació Escoles de Vacances 2018 - 2019

/ Imatge: pixabay.com

L'Ajuntament de Castelló ha licitat les Escoles de Vacances de l'any 2018/2019, les empreses interessades tenen de termini per presentar les seues propostes fins el proper divendres 22 de juny.

Ací baix podeu trobar les bases tècniques i adminsitratives, a més a més, trobareu més informació a la plataforma de contractació del sector públic: https://contrataciondelestado.es/.

"Pliego Prescripciones Técnicas"

"Pliego Cláusulas Administrativas"