Notícia

Escolarització Educació Infantil 3 anys

/ Imatge: pixabay.com

PROCEDIMENT ADMISSIÓ ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS

PER AL CURS 2018-2019

Del 17 al 24 de maig estarà obert el termini de presentació de sol·licituds d’admissió i de la documentació corresponent.

La sol·licitud s'haurà de presentar en el centre que es trie en primera opció.

Aconsellem que s'emplenen, per ordre de preferència, totes les opcions possibles a la sol·licitud

Els Centres Educatius on es podrà escolaritzar els xiquets i xiquetes de 3 anys són

CEIP “Severí Torres” C/ Francesc Benetó nº 5.
Telèfon 96 245 7295

Col·legi Santo Domingo C/ Ravalet, 26
Telèfon 96 245 1025

Col·legi Hernández Avinguda Cuba nº 6
Telèfon 96 245 0578