Notícia

Subvenció Esportistes Individuals

Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com

Fins el 13 de maig de 2018

S'ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a la subvenció esportistes individuals publicat al BOP número 71 de data 13 d'abril, donant un termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació de les Bases. El termini de presentacions de sol·licituds finalitza el 13 de maig de 2018.

S'adjunten bases, model de sol·licitud i anunci publicat al BOPV.