Notícia

Anunci Ple Extraordinari 17 d'abril de 2018

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió extraordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 17 d’abril, dimarts, a les 22:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen,. Es transmetrà en directe a través de la pàgina www.elmiragall.org i en la web municipal www.villanuevadecastellon.es.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació conveni amb la Diputació de València per a la millora d’accessibilitat del portal corporatiu.

2.- Aprovació Ordenança municipal reguladora del cànon d’urbanització.

3.- Aprovació Modificació de crèdit. Transferència de crèdit.

4.- Aprovació Modificació de Crèdit. Crèdit extraordinari per a l’aplicació del Superàvit Pressupostari 2017.

Vva. de Castellón, 13 d’abril de 2018

L'Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Font
: