Notícia

Bústia ciutadana

/ Imatge: pixabay.com

Des de la regidoria de participació ciutadana, posa a disposició una bústia ciutadana, en definitiva és un canal de comunicació i participació de la ciutadania amb l'ajuntament.

Permet enviar propostes, suggeriments o formular preguntes, a les que els seran contestades per la regidora o regidor i Alcalde, que porte el tema.

https://villanuevadecastellon.governalia.es/bustia-ciutadana/

Regidoria de Participacio ciutadana
Horte Gomez