Notícia

Obres per a les persones

L’Ajuntament de Castelló ha començat unes obres a les avingudes de Blasco Ibáñez i de Cuba que tenen com a finalitat última i més important fer del nostre poble un espai adaptat, sostenible i accessible per a totes les persones. Per això, i com no podria ser d’una altra forma, demanem disculpes de bestreta a tots aquells que es vegen afectats per l’execució de dites obres.

Les obres, amb un pressupost de 80.000 €, es duran a terme gràcies a part dels estalvis que aconseguírem durant l’exercici 2015. Les accions a executar seran les següents: reparació de la zona pavimentada per a garantir l’accessibilitat a qualsevol usuari; instal·lació de plaques de ferro per a evitar en la mesura del possible que les arrels dels arbres destrossen el paviment, i evitar per altra banda la tala dels arbres, solució que per qüestions d’equilibri mediambiental i sostenibilitat ecològica es volen evitar de moment. Les mesures exposades garantiran també un major espai per als arbres que hi formen part de l’escenari urbà d’ambdues avingudes.
 

Les obres responen a la voluntat del nostre equip de govern de continuar fent una política per a les persones, i per això la nostra intenció és que el nostre poble, urbanísticament, també estiga adaptat a les possibilitats de tots els usuaris. Així, intentarem garantir, també pel que fa a la mobilitat urbana, uns espais més habitables que produïsquen un major benestar entre tots i cadascun dels veïns de Castelló.
 


 
Font
: