Notícia

Convocatòria Proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià 2018

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de mantindre la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permetrà i garantirà un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.

Enguany tots els models estan adaptats al Marc Europeu Comú de Referència. Hi haurà exàmens dels nivells A2 (anteriorment Coneixements Orals), B1 (anteriorment Elemental), B2 (abans no hi havia), C1 (anteriorment Mitjà) i C2 (anteriorment Superior).

La principal novetat és que hi haurà una única convocatòria per a cada nivell.

Calendari de les proves

Certificat de nivell A2

Dia 9 de juny de 2018

Certificat de nivell B1

Dia 16 de juny de 2018

Certificat de nivell C1

Primera part:

Dia 9 de juny de 2018

Segona part:

Dia 30 de juny de 2018

Certificat de Llenguatge Administratiu

Dia 9 de juny de 2018

Certificat de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació

Dia 16 de juny de 2018

Certificat de Correcció de Textos

Dia 30 de juny de 2018

La matrícula per als nivells A2, B1, C1 i els certificats de capacitació estarà oberta des del 23 de març fins al 9 d'abril, ambdós inclosos.

Certificat de nivell B2

Dia 3 de novembre de 2018

Certificat de nivell C2

Primera part:

Dia 27 d’octubre de 2018

Segona part:

Dia 10 de novembre de 2018

La matrícula per als nivells B2 i C2 estarà oberta des de l'1 fins al 15 de setembre, ambdós inclosos.

DUBTES FREQÜENTS

Quant costa la inscripció?

Hi ha cap descompte?

Sí, hi ha tres tipus:

- Les persones aspirants que abonen les taxes per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10% de la taxa.

Estan exempts del pagament de les taxes d’inscripció els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies - monoparentals de categoria especial i les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició.

- A més, tenen una bonificació del 50 % de les taxes d’inscripció les persones que tinguen una discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general.

IMPORTANT Podeu trobar més informació sobre les proves i recursos per aprendre valencià en la nostra web http://www.dival.es/va/normalitzacio/content/aprendrevalencia en Facebook https://www.facebook.com/ValenciaALaDipu i Twitter @ValenciaalaDipu.

Regidoria d'Educació


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu