Notícia

Ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Es comunica per al coneixement general diferents convocatòries d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

Ajudes en matèria d'energies renovables i biocarburants.

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'energies renovables i biocarburants, a càrrec del pressupost de l'exercici 2018 [2018/2111] 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el dia 20 d’abril de 2018 a les 23:59.59 hores.

PDF

Ajudes en matèria d'eficiència energètica en la indústria i en els edificis del sector terciari.

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'eficiència energètica en la indústria i en els edificis del sector terciari, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018. [2018/2121] 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i conclou el 19 d’abril de 2018, a les 23:59.59 hores.

PDF

Ajudes en matèria de mobilitat sostenible.

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria de mobilitat sostenible amb càrrec al pressupost de l'exercici de 2018. [2018/2122].

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 19 d’abril de 2018.

PDF