Notícia

Borsa de treball temporal de Tècnics Jurídics

Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com

La Mancomunitat de la Ribera Alta ha iniciat la convocatòria per a la selecció de personal per a la constitució de forma urgent, d’una borsa de treball temporal de tècnics jurídics, pel procediment de convocatòria pública mitjançant el sistema de concurs-oposició, amb entrevista, equivalent a la classificació del grup professional A1.

L'informació la poden trobar a la pàgina web de la Mancomunitat: www.manra.org

Font
: