Notícia

Convocatòria ajudes d'emergència social 2018

pixabay.com
/ pixabay.com

Objecte:

Ajudes dirigides a persones individuals o nuclis familiars amb la finalitat de donart suport en una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat, o amb greus problemes específics que afecten a l'autonomia personal, social i econòmica, que no poden resoldre amb recursos econòmics propis.

Requisits:

- No disposar d'ingressos suficients per a cobrir les despeses derivades de la situació d'emergència.

- Que la renda per càpita dels membres de la unitat familiar o de convivència no supere el 100% del IPREM en còmput anual.

- Informe tècnic que determine la necessitat.

Plaç de presentació de sol.licitud:

Del 2 de març al 30 de novembre de 2018.

Regidoria de Benestar Social