Notícia

La venda d'electricitat i el respecte a les persones

Continuen rebent pel poble comercials dient que són d'una o d'altra comercialitzadora d'electricitat, i com sempre, sobre tot la gent major, se sent amenaçada o pressionada per aquesta gent que pareix que la seua única finalitat siga vendre'ns el seu producte, sense explicar-nos detalladament el que estem comprant.

És per això que volem recordar que la venda a porta freda (de porta a porta) està regulada per la Llei 3/2011 de 23 de Març, de comerç de la C.V. en l'article 53 diu:

Requisits 

Per a la pràctica de la venda domiciliària hauran de complir-se els següents requisits:

1. Les empreses que realitzen venda domiciliària en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana hauran de dipositar una fiança caucional de garantia, ajustada al seu volum de negoci, per la possible responsabilitat civil que puguen contraure en la pràctica d'aquest sistema de venda, en la forma i quanties que reglamentàriament es determinen.

2. Els venedors hauran de mostrar als consumidors la documentació en la qual conste la identitat de l'empresa i facilitar la informació i les garanties establides per als contractes celebrats fora d'un establiment comercial.

Per tant, us recomanem que, si no teniu clar el que diuen no ateneu ningú, ni es comprometeu.

En cas d'estar interessats el que haurien de fer els comercials és:

- Primer, concertar (telefònicament) amb vosaltres a una hora per a atendre'ls,

- Segon, deixar-vos la documentació, abans de signar perquè tingueu temps a comprovar-la bé o que algú vos ajude a revisar-la.

i - Tercer, quan tot ho tingueu tot clar i si us interessa, signar-la,

Aneu amb compte amb paraules com "mercat lliure", "serveis d'assistència elèctrica", "protecció de pagament", no estem dient que no les contracteu, però heu de saber que són serveis addicionals que reporten despeses (que si signàreu, hauríeu de pagar).

Font
: