Notícia

'La Unión Castellonense' dóna el seu local i 34.000€ al poble

Era desembre de 2013 quan es va reunir la Junta General d’accionistes de “La Unión Castellonense (Sociedad de seguros mutuos contra incendios de edificios) on es decideix que tots els diners que hi han al compte bancari i el local on està la seu de l’associació siga donat a l’Ajuntament de Castelló, ja que la societat ja no té ninguna activitat, en la mateixa sessió es decideix fer una moratòria de 6 mesos per si de cas ocorreguerà algun incendi i hagueren que fer front a alguna despesa.

Comunicat aquest fet a l’Ajuntament, l’Alcalde Salvador Álvarez en aquells moments va manifestar que els diners rebuts per la donació serien invertits en la millora de les infraestructures per a la contenció d'incendis.

En maig de 2015 se signa el conveni de donació de l'immoble i els fons de “La Unión Castellonense” a l’Ajuntament de Castelló, donació que consistia en un local a la Plaça de l’Om número 11 porta D i d’una aportació en diners aproximadament de 30.000€, cal fer un aclariment, que és, que a la data de la signatura d’aquest conveni totes les pòlisses subscrites per “ La Unión Castellonense” es troben extingides.

Circular de l'any 1951

En abril de 2016 es materialitza la transferència dels diners que té “La Unión Castellonense” resultant un import final de 34.149,80€ i el President de la societat es queda en depòsit la quantitat de 875,00€ per poder fer front a algun rebut que no tingueren previst, constant en el document de recepció dels diners que a principis de l’any 2017 vindria a depositar-los a l’Ajuntament cosa que es produeix en la data acordada.

Des de l’Ajuntament de Castelló en nom de totes les Castelloneres i Castelloners volen donar les gracies a tots i cada un dels membres de “La Unión Castellonense” per la donació i fer-los saber que ja hem començat a invertit la quantitat de 2.403,06€ en la col·locació d'hidrants en la zona d’Alts regs perquè els bombers puguen tindre una connexió a la xarxa de regs i així poder facilitar molt la instinció en el cas que es produisca un incendi en Alts regs.

Font
: