Notícia

Cal assumir les responsabilitats

De vegades assumir responsabilitats suposa en determinades circumstàncies, prendre decisions que per afectar al que està establert i poder provocar conflictes vas deixant-ho de banda, aparcat en un racó i deixes passar el temps per veure si canvia... ( és un desl sistemes més utilitzats pel partit del govern d’Espanya).

Doncs bé, no és el nostre cas:

Des de feia molts anys estava pendent la realització d’una rlt (Relació de llocs de treball ) al nostre ajuntament, una mesura molt poc populista pel que suposa en el despertar susceptibilitats respecte el que cadascú ha de cobrar vist d’una manera objectiva; enguany any 2017, s’ha realitzat aquesta amb el vist-i-plau de tots els afectats (treballadors, sindicats i ajuntament), amb el que suposa de desgast a tots els nivells.La proposta ja ha estat passada i aprovada per part de govern civil.

Per altra banda i passant a la part econòmica, tres coses m’agradaria comentar:

1.- Els pressupost, per segon any des de que hem entrat en l’ajuntament, s’han aprovat entre els mesos de novembre i desembre, sense haver d’esperar el primer trimestre de l’any entrant. S’han augmentat els diners per a serveis socials i per a infraestructures, carrers i camins.

2.- L’ajuntament de Castelló al llarg d’aquests quatre anys i a la meitat de la legislatura tindrà un deute zero; i el més important, no s’ha deixat d’invertir en tots els projectes que es tenien previstos ni s’ha deixat de banda cap de les feines que milloren la situació del nostre poble.

3.- Després d’aconseguir que els objectius de deute es reduiren fins a zero, que la majoria de projectes que es tenien en ment hagen anat endavant, que els carrers de Castelló siguen arreglats i tinguen un aspecte adequat, prioritzant el fet que siguen tasques realitzades per empreses del poble, es baixara l’ibi urbà.

Açò hauria de demostrar que la gent d’esquerres també sabem gestionar els diners públics; com a mínim i com malauradament ha passat al llarg de molts anys com els casos de corrupció demostren, nosaltres no furtem res...

Salutacios

Òscar Noguera
Alcalde de Castelló

Font
: