Notícia

L’Ajuntament vol impulsar el mercat de Castelló

Des de la regidoria de Mercat es vol treballar per l’impuls i la promoció del mercat de Castelló és un dels reptes del Govern municipal, perquè significa una font de dinamització econòmica.

L’objectiu és tenir un mercat de qualitat i serveis adaptats a les necessitats, un mercat pròxim al ciutadà, un mercat competitiu, generador de llocs de treball.

Per això, el mercat municipal és una peça clau i la seua activació és imprescindible per avançar en la millora de Castelló.

Amb aquesta voluntat, l’Ajuntament ha iniciat el procediment per informar que existeixen espais vacants al mercat municipal de Castelló, amb formules mol variades i econòmiques per poder optar a un espai.

Amb el mateix motiu i per tal de promoure l’activitat econòmica de determinades persones i la seua inclusió en el mercat laboral, per part de les institucions s’han establert bonificacions en l'adjudicació a emprenedors que reunisquen una sèrie de requisits, aquestes ajudes es renoven anualment.

Per totes aquesta qüestions si creus que pots estar interessat, informat a l’ajuntament tant sobre les condicions per a ocupar un espai al mercat, així com per les ajudes que pots rebre com a nou emprenedor des de les institucions.

Teresa Fuster, regidora de Mercat, ha declarat que “en el moment en què ens trobem s’han de trobar fórmules que, d’una banda, fomenten el mercat i, d’altra banda, siguen una opció laboral per a persones que tenen dificultats per a incorporar-se en altres feines”.