Programació d'accions per la Igualtat a Castelló

L'Ajuntament de Castelló ha preparat aquest programa amb treball participatiu, entre la ciutadania, les entitats, el personal tècnic i polític de l’Ajuntament i vol posar en valor tota la tasca desenvolupada en aquestes accions públiques per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

Dia

De Dissabte, 2 de març de 2019 a Dimarts, 16 de juliol de 2019

Hora

De 10.00 a 18:00