2on Pis de l'Obrera, Castelló

Les conferències de la Fundació -Com tindre un poble més lliure i més segur

Com tindre un poble més lliure i més segur. José Antonio Belinchón, comandant retirat de la Guàrdia Civil.

No pot haver llibertat sense seguredat. En esta conferència, es fonamentarà esta afirmació i s'exposarà com es pot combinar llibertat i seguredat.

Presenta: Eugeni Gregori.

Dia

Divendres, 22 de novembre de 2019

Hora

A les 19.30

Lloc

2on Pis de l'Obrera