Farmàcies de guàrdia NOVEMBRE 2020

Observacions: Volem recordar que durant el dissabtes que la farmàcia de guàrdia no siga del poble, una  farmàcia de Castelló sempre tindrà un reforç fins a les 14.00h.

Dia

De Diumenge, 1 de novembre de 2020 a Dilluns, 30 de novembre de 2020

Hora

De 09.45 a 23:45