Assemblea General extraordinària AFA Vva. de Castellón RESPIR

Per la present i segons acord d'assemblea extraordinària celebrada el passat dia 6 de setembre del 2019, es procedeix al següent ordre del dia:

1- Lectura i aprovació si escau de l'acta assemblea extraordinària de data 6/9/2019

2- Presentació de candidatures a Junta Directiva d'Associació RESPIR. La mateixa serà per escrit tenint com a termini fins a la data de celebració de la present Assemblea.

3-Elecció si escau de candidatures, si solament es presentarà una candidatura, serà aquesta l'elegida sense necessitat de votació.

4- En el cas de no existir nova junta directiva, es procedirà a formalitzar Junta Liquidadora del'Associació, tal com resen els estatuts.

Data de celebració de l'assemblea 23 de setembre 2019.

Hora 17 hores 30' primera convocatòria, 18 hores segona convocatòria en Aula Respir, 1r pis, llar dels jubilats.

A Castelló (Ribera Alta) a 6 de setembre del 2019.
La junta

Dia

Dilluns, 23 de setembre de 2019

Hora

A les 18.00