Castelló

Farmàcies de guàrdia MARÇ 2019

Observacions:

Volem recordar que durant el dissabtes que la farmàcia de guàrdia no siga del poble, una  farmàcia de Castelló sempre tindrà un reforç fins a les 14.00h.

Reforç dissabte 16 de març de 2019.

Dia

Diumenge, 31 de març de 2019

Hora

A les 23.45